Is mijn meterkast geschikt voor zonnepanelen?

Een correcte aansluiting van zonnepanelen op de meterkast is van groot belang.


Als je overweegt ​zonnepanelen te installeren, is het belangrijk om te weten of je meterkast hiervoor geschikt is. De zonnepanelen zullen namelijk via de omvormer op je meterkast moeten worden aangesloten, en er zijn verschillende factoren die bepalen of dit mogelijk is en of er eventueel een kabel naar de meterkast moet voor de zonnepanelen. De twee vragen die we moeten stellen en beantwoorden zijn: 1. Is mijn elektriciteitsmeter geschikt om terug te leveren? 


en 


2. Is mijn groepenkast geschikt om veilig de stroom van de zonnepanelen te kunnen verwerken of is er een aparte groep voor de zonnepanelen nodig? 

Elektriciteitsmeters en teruglevering

Zodra de zonnepanelen stroom opwekken, wordt dit direct door je woning gebruikt. Eventueel overschot kan worden teruggeleverd aan het net. Deze teruggeleverde stroom kan resulteren in een lagere energierekening en in sommige gevallen zelfs een vergoeding van het energiebedrijf.


Elke woning of elk gebouw beschikt over een elektriciteitsmeter die je stroomverbruik registreert. In Nederland zijn er verschillende typen meters, variërend van oudere draaischijfmeters tot moderne digitale meters het is cruciaal om te weten welk type meter je hebt om de compatibiliteit met zonnepanelen te beoordelen. Het is namelijk belangrijk dat ze je stroomverbruik kunnen registreren, maar ook kunnen bijhouden hoeveel stroom je zonnepanelen opwekken en hoeveel je aan het net teruglevert. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met je netbeheerder. 

 
Pebble Zonnepanelen aansluiting meterkast

De verschillende types elektriciteitsmeters in de meterkast


In Nederland zijn er diverse soorten meters die je stroomverbruik meten niet allemaal kunnen ze de opgewekte stroom van je zonnepanelen kunnen registreren en daarom zijn ze niet allemaal geschikt.


De meest voorkomende types zijn: 


1. Ferrarismeter: Dit is een analoge meter met een draaischijf. Deze draait automatisch terug als je meer stroom genereert dan je verbruikt. Hierdoor wordt de overtollige energie teruggeleverd aan het net en kun je dit terugzien op je energierekening. Deze meter is dus zeer geschikt voor huishoudens met zonnepanelen. 2. Analoge meter zonder draaischijf: Dit is een ouder type analoge meter die geen energie terug kan leveren aan het net. Als je zonnepanelen installeert, is het aan te raden deze meter te vervangen door een model dat wel kan terugleveren. 3. Digitale meter zonder teruglevering: Deze digitale meter kan je energieverbruik nauwkeurig meten, maar is niet in staat om de teruggeleverde energie te registreren. Net als de analoge meter zonder draaischijf, is dit type meter dus niet geschikt als je zonnepanelen hebt of overweegt deze te installeren. 4. Digitale meter met teruglevering: Dit is een geavanceerde digitale meter die geschikt is voor het meten van teruggeleverde energie. Ze registreren nauwkeurig hoeveel stroom je aan het net teruglevert en zijn dus een goede keuze voor huishouders met zonnepanelen.5. Slimme meter: De slimme meter is een digitaal apparaat dat zowel je energieverbruik als de teruggeleverde energie kan meten. De meter kan op afstand worden uitgelezen waardoor je de meterstanden niet meer zelf hoeft door te geven aan je energieleverancier. Sommige mensen zien dit als inbreuk op hun privacy. Daarnaast kunnen toekomstige aanpassingen in de salderingsregeling invloed hebben op de voordelen van een slimme meter voor zonnepanelenbezitters. 

Veiligheid in de groepenkast door een aparte groep voor zonnepanelen

De complexiteit neemt toe als we kijken naar de groepenkast. Niet alleen moet de groepenkast de extra stroom kunnen verwerken, maar het kan ook nodig zijn de hoofdzekering de verzwaren. Als een groep teveel stroom verwerkt, kan dit leiden tot overspanning, stroomuitval en zelfs brand. Daarnaast schrijft de Nederlandse wet voor dat omvormers met een vermogen van meer dan 600 watt op een aparte groep voor zonnepanelen moeten worden aangesloten.

 
Zonnepanelen aansluiten op de meterkast

Voorbeeld: de zonnepanelen wel of niet op een aparte groep?


Laten we dit toelichten aan de hand van een voorbeeld met een hoofdzekering van 1x 25A. De ampère (A) duidt op de maximale hoeveelheid stroom die de zekering kan verwerken. Indien de gezamenlijke stroomvraag van apparaten in de woning of het gebouw de 25A overschrijdt, zal de hoofdzekering uitschakelen als beschermingsmaatregel. Dit is cruciaal, aangezien de bedrading in de groepenkast ontworpen is voor maximaal 25A. Als gedurende langere tijd een te grote hoeveelheid stroom door deze bedrading stroomt, kan dit kortsluiting veroorzaken en zelfs brandgevaar opleveren.


In het geval van een structureel hoger stroomverbruik, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van airco's voor verwarming, kan een verzwaring van de hoofdzekering nodig zijn, bijvoorbeeld naar 1x 35A. In dat geval is het mogelijk dat de bedrading van de groepenkast te dun is om deze hoeveelheid stroom te kunnen verwerken, en zal de groepenkast moeten worden vernieuwd om 35A veilig te kunnen verwerken.


Terugkomend op het voorbeeld van 1x 25A: wanneer je zonnepanelen installeert, genereren deze extra stroom bovenop de 25A van de netwerkbeheerder, bijvoorbeeld 10A extra. Dit betekent dat er 35A door de groepenkast kan lopen. In dat geval moet de groepenkast vernieuwd worden om deze extra stroom veilig te kunnen verwerken.

Hoe weet ik of mijn groepenkast geschikt is voor zonnepanelen? 


 

Om zonnepanelen te installeren moet je groepenkast geschikt zijn om de hoeveelheden stroom die de zonnepanelen opleveren veilig te kunnen verwerken. Het bepalen of een groepenkast geschikt is voor zonnepanelen hangt af van verschillende factoren.


Hier zijn enkele richtlijnen:
Meterkast zonnepanelen

1. Aantal groepen: Controleer of er voldoende vrije groepen zijn om de zonnepanelen aan te sluiten. In sommige gevallen is een aparte groep vereist voor de zonnepanelen.


2. Hoofdzekering: De capaciteit van de hoofdzekering is belangrijk. Als je een zware installatie hebt, moet je mogelijk de hoofdzekering laten verzwaren om te voorkomen dat deze doorslaat.


3. Type meter: Zoals eerder vermeld, zijn niet alle meters geschikt voor het registreren van teruggeleverde stroom. Een digitale meter met terugleverregistratie of een slimme meter is doorgaans het meest geschikt.


4. Aardlekschakelaar: Zorg ervoor dat er een aardlekschakelaar aanwezig is die de nieuwe groep voor de zonnepanelen kan beschermen.


5. Leeftijd van de groepenkast: Oudere groepenkasten zijn mogelijk niet geschikt voor de extra belasting van zonnepanelen en moeten wellicht worden vervangen of uitgebreid.


6. Bedrading: De bedrading in de groepenkast moet in goede staat zijn en van voldoende dikte om de extra stroom van de zonnepanelen aan te kunnen.


7. Ruimte: Er moet fysiek voldoende ruimte zijn in de groepenkast om extra modules of groepen toe te voegen.


8. Algemene staat: Als de groepenkast verouderd is, beschadigd of roest vertoont, is het mogelijk veiliger om deze te vervangen.


9. Vakmanschap: Als je niet zeker weet of je groepenkast geschikt is, is het raadzaam om een gekwalificeerde elektricien te raadplegen.


Door deze factoren te overwegen, kun je een goed geïnformeerde beslissing nemen over de geschiktheid van je groepenkast voor zonnepanelen.

Hoe lever ik zelf opgewekte stroom terug aan het net?


De omvormer zet de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen om in wisselstroom (AC) voor het elektriciteitsnet. Of je nu gebruik maakt van een traditioneel zekeringenkast of een modernere variant met schakelaars, het proces van terugleveren van stroom aan het net verloopt hetzelfde. De opgewekte stroom wordt direct gebruikt door apparaten in huis. Als er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt, zal de meter de "extra" stroom terugleveren aan het net. Dit overschot wordt teruggevoerd naar het energiebedrijf (het net) en kan bijvoorbeeld worden verdeeld over uw buurt. Gedurende dit proces zal de meter terugdraaien. 


Bij het jaarlijks doorgeven van je energieverbruik zal dit, dankzij de zonnepanelen, significant lager zijn. Voor de teruggeleverde stroom ontvang je een vergoeding van het energiebedrijf. Tot minimaal 2025 geld de salderingsregeling, waarbij je dezelfde vergoeding ontvangt voor 100% van de geleverde stroom als wat je betaalt (inclusief btw) voor stroom. Na deze periode kan de vergoeding lager zijn, wat de interesse in energieopslag kan vergroten.

Stroom terugleveren aan het net zonnepanelen

Zonnepanelen kabel naar meterkast


 

De beste plek voor de omvormer is afhankelijk van verschillende factoren die allemaal invloed hebben op de efficiëntie en het gebruiksgemak van je zonnepaneelsysteem. Er gaat een zonnepanelen kabel naar de meterkast. Om te beginnen is het belangrijk dat de kabels van de zonnepanelen naar de omvormer niet langer zijn dan 15 tot 20 meter om energieverlies te minimaliseren. Ook de kabel van de omvormer naar de meterkast mag idealiter niet langer zijn dan 20 meter. 


Daarnaast is een praktische en toegankelijke locatie aan te raden voor eventueel onderhoud en om eenvoudig gegevens op het display van de omvormer af te kunnen lezen. Ten slotte is het van belang om rekening te houden met het geluid dat de omvormer maakt, vooral tijdens het opstarten en bij fel zonlicht. Hierdoor is het raadzaam om de omvormer niet in ruimtes te plaatsen waar geluid als storend kan worden ervaren, zoals woonkamers, keukens of slaapkamers.Wat doet een omvormer?
Enphase Omvormer aansluiten op meterkast

Zorg voor een juiste aansluiting van de zonnepanelen


Als je twijfelt of jouw meterkast geschikt is voor zonnepanelen, kan je contact opnemen met Pebble Zonnepanelen. Wij zorgen ervoor dat jouw zonnepanelen correct worden geïnstalleerd en aangesloten op de meterkast ook als dit eventueel op een aparte groep moet gebeuren. Wil je meer informatie over de juiste aansluiting van zonnepanelen op de meterkast? Of heb je hulp nodig bij zelfinstallatie?


Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Wil je in gesprek over de mogelijkheden van zonnepanelen op jouw woning of bedrijfspand? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan om de mogelijkheden te bespreken. Van tevoren nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier. 


Was dit artikel nuttig?