Monteursveiligheid: jouw verantwoordelijkheid?

Wist je dat je als klant verantwoordelijk bent voor de veiligheid van onze monteurs?

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft begin dit jaar schokkende cijfers naar buiten gebracht. Tussen januari 2021 tot maart 2022 hebben meer dan 40 ongelukken plaatsgevonden bij de installatie van zonnepanelen. In de afgelopen drie jaar hadden vier ongelukken zelfs een dodelijke afloop tot gevolg. Dat moet niet kunnen. De Nederlandse Arbeidsinspectie vindt daarom - volledig terecht - dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheid van de monteurs.


Veiligheid boven alles


De titel van dit artikel schrikt misschien af. Veel klanten zijn zich namelijk niet bewust van deze verantwoordelijkheid en verwachten dat monteurs veilig het dak op gaan. Laten we het erover eens zijn dat veiligheid van monteurs een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. Toch is dit blijkbaar niet overal zo, als we de cijfers van de ongevallen onder ogen komen. Bij Pebble Zonnepanelen is het tegenovergestelde waar. Alle monteurs van Pebble hebben een VCA-diploma. Veiligheid is een prioriteit. Dit betekent dat alle monteurs veilig het dak op kunnen en mogen. Voor ons is veilig werken wél een vanzelfsprekendheid. 

Het VCA-certificaat voor veilig werken met zonnepanelen

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld voor werknemers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Installateurs van zonnepanelen vallen hier dus onder, vanwege het werken op hoogte. Met het behalen van dit diploma kunnen monteurs aantonen dat ze maatregelen wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu in acht nemen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Het VCA-certificaat bestaat uit twee delen:

  1. Basiscertificaat: voor monteurs
  2. VOL-VCA: voor de hoofdmonteurs, binnendienst en leidinggevende functies (intern)


Ook intern wordt gewerkt volgens de gestelde richtlijnen van de VCA-structuur.

De InstallQ-erkenning

InstallQ-erkende installatiebedrijven, waar Pebble ook onder valt, werken volgens de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Wat betekent dit? Allereerst dat we aantoonbaar beschikken over de benodigde kennis en kunde. Ten tweede betekent dit dat we werken met veilige materialen en het juiste gereedschap. Ten derde krijgen we periodieke controles en als laatste vind je ons bedrijf in het kwaliteitsregister www.echteinstallateur.nl. Op deze manier dragen we bij aan deskundig installatiewerk.

Hoe Pebble altijd zorgt voor een veilige werkomgeving

Ongeveer één maand voor de dag van de installatie vindt altijd een technische opname bij de woning plaats. Onze monteurs doen een complete check op het dak en in de woning bij de meterkast. Niet alleen om ervoor te zorgen dat alles gebeurt zoals afgesproken, ook vanwege veilige bekabeling en eventuele veiligheidsmaatregelen.

Tijdens de technische opname wordt altijd gekeken naar de hellingshoeken, de hoogte, de hoeveelheid panelen, het gewicht van de panelen en andere eventuele risico’s bij de betreding van het dak. Het gaat dus niet enkel om valpreventie. Überhaupt het veilig betreden van het dak en benodigde materialen en gereedschappen veilig boven krijgen, zijn van belang. Natuurlijk wordt ook de meterkast niet overgeslagen tijdens de opname.

Veiligheidsmaatregelen

Als uit de technische opname blijkt dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn, wordt daar op tijd rekening mee gehouden.

Denk aan:

Steigers → Zodat de monteurs op een veilige manier het dak kunnen betreden. 

Dakrandbeveiliging → Waar nodig wordt extra dakrandbeveiliging gemonteerd. Gebeurt er toch iets? Dan dient dit als valpreventie. 

Individuele valbeveiliging voor extra zekering → Als extra veiligheid geboden is, trekken de monteurs een harnasgordel aan inclusief zekeringslijn.

Zonnepanelenlift → Bij grote daken met grote panelen worden de zware panelen met een externe lift naar boven getild.

Goede werkkleding en werkschoenen.

Veiligheid boven snelheid

De installatie van zonnepanelen dient dus goed en veilig te gebeuren. Te allen tijde. Hoewel de extra maatregelen iets meer tijd (en geld) kosten, is de kans kleiner dat er iets gebeurt. En dát is wat telt voor Pebble. 

Daarom zijn we strikt met veiligheidseisen. Veiligheid boven snelheid. Niet alleen vanwege het feit dat we klanten geen onnodig risico willen laten lopen, ook omdat we nog lang willen rekenen op onze hardwerkende monteurs. 

Geen zorgen om veiligheid

De standaard voor veilig werken wordt dus 100% nageleefd door onze monteurs. Zo hoef je je nooit zorgen te maken als de monteurs op het dak aan het werk zijn. 

Toch nog vragen rondom veiligheid van de monteurs of rondom veiligheid van de aansluiting van de zonnepanelen zelf? Stel deze dan gerust tijdens het adviesgesprek. Niet alleen onze monteurs moeten een goed en veilig gevoel hebben bij de installatie, al onze klanten natuurlijk ook. Daar zijn we voor. 

Vind je veiligheid tijdens de installatie van zonnepanelen net zo belangrijk als wij dat vinden? Neem dan contact op met Pebble Zonnepanelen om de mogelijkheden te bespreken.


Aanvraag Offerte Formulier

Meer informatie over zonnepanelen plaatsen

Bekijk de referenties van Pebble Zonnepanelen


 Was dit artikel nuttig?