FAQs Veiligheid

Is vogelwering verstandig bij zonnepanelen?

In de meeste situaties raden we het gebruik van vogelwering af. Het correct installeren van een vogelweringssysteem brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Bovendien zijn er vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld kauwen, die zich vrijwel niet laten weerhouden door de meeste vogelweringssystemen. In de meeste gevallen is het zowel op het gebied van kosten als veiligheid beter om eens in de paar jaar, na het broedseizoen, het systeem te laten inspecteren op aanwezige nesten en deze te laten verwijderen. Lokale schoorsteenvegers zijn vaak in staat hierbij te assisteren.


Meer over de gevaren van zonnepanelen lees je hier


Was dit antwoord nuttig?

FAQ HOME